'Ελλειμμα 65.040.000 ευρώ στον τομέα της κύριας ασφάλισης θα αντιμετωπίσει ο ΟΓΑ το 2015.

Ο προϋπολογισμός του οργανισμού αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και προβλέπει ότι στο νέο έτος θα δαπανηθούν 3.073.925.000 ευρώ για τον τομέα της υποχρεωτικής ασφάλισης και  1.083.560.000 ευρώ για τον τομέα της κύριας ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης «Το έλλειμμα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα καλυφθεί από τα ταμιακά του διαθέσιμα».