Νέες τιμές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου στα διόδια της Πελοποννήσου στον αυτοκινητόδρομο προς Καλαμάτα.

Η εταιρία «Μορέας» ανακοίνωσε τις νέες χρεώσεις στους σταθμούς των διοδίων, που αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Από τις τιμές που θα ισχύσουν από το 2015, προκύπτουν μειώσεις σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στους πίνακες. Οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) δεν επηρεάζονται και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2014.

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 23% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.