Εκτός της λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΒΑΕ) αναμένεται να βρεθούν από την 1η Ιουλίου περίπου 250.000 εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας που θα μετατραπούν σε σχέδιο νόμου, γράφουν "Τα Νέα". Βαρύ το "κόστος" των εργαζομένων σε επαγγέλματα που θα αποχαρακτηριστούν. Το υπουργείο αναμένεται να ενεργοποιήσει την ενδεκαμελή επιτροπή εντός του επόμενου μήνα ώστε να γνωµοδοτήσει έως τον Ιούνιο για την υπαγωγή ή εξαίρεση εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα ΒΑΕ.

Με τον νόμο-εξπρές που θα καθορίσει τη νέα λίστα από 1η Ιουλίου του 2011, θα περιλαμβάνονται σε αυτήν τουλάχιστον 250.000 λιγότεροι εργαζόμενοι, όπως ορίζει η οδηγία του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου, σύμφωνα με την οποία, δεν θα µπορεί να είναι στη λίστα πάνω από το 10% του εργατικού δυναµικού (έναντι του 30% σήµερα).

Από τη νέα ρύθμιση δεν θίγονται όσοι εργαζόμενοι έχουν συµπληρώσει 4.500 ένσηµα, εκ των οποίων τα 3.600 στα ΒΑΕ, ενώ όσοι εργάζονται σε επαγγέλµατα που θα αποχαρακτηριστούν, θα έχουν µείωση µισθών από 50 έως 250 ευρώ τον µήνα, θα επιβαρυνθούν µε 5 έτη εργασίας για να συνταξιοδοτηθούν και θα έχουν µείωση στις συντάξεις τους έως και κατά 20%.

Πιο συγκεκριμένα, σε όσα επαγγέλµατα αποχαρακτηριστούν ως Βαρέα και Ανθυγιεινά, θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας τουλάχιστον κατά µία πενταετία, αφού πόρτες εξόδου θα κλείσουν για όσους εργαζοµένους είναι κάτω των 65 ετών. Η µόνη εναλλακτική λύση είναι η συνταξιοδότηση στο 60ό έτος της ηλικίας, µε την προϋπόθεση πως έχουν συµπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης.

Παράλληλα, η μείωση των αποδοχών από 50-250 ευρώ τον µήνα, θα προκύψει από τη μη καταβολή του ειδικού επιδόματος (εκτός αν υπάρξει ρύθµιση στη συλλογική σύµβαση εργασίας).

Ακόµη και όσοι παραµένουν στα ΒΑΕ θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τη σταδιακή αύξηση, από 1/1/2012, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αν δεν συµπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις.

Πηγή: Τα Νέα