Το ποσό των 36.240 ευρώ καλείται να καταβάλει ο ΟΕΚ ως ηθική ικανοποίηση στα τέσσερα παιδιά του αποβιώσαντος δικαιούχου εργατικής κατοικίας.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε το ποσό εις βάρος του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θεωρώντας ότι η οικογένεια του νεκρου υπέστη ηθική βλάβη. 

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Οργανισμός παράνομα και παρά την δικαστική δικαίωση του αποβιώσαντος δικαιούχου της εργατικής κατοικίας από την Έδσσα, δεν μερίμνησε έγκαιρα να την παραδώσει στα παιδιά του.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι παραλείψεις του επίμαχου Οργανισμού να συμμορφωθεί προς τις δικαστικές αποφάσεις και να χορηγήσει την κατοικία του δικαιούχου στους κληρονόμους του, προκάλεσε σε αυτούς «ζημία δεδομένου ότι τους στέρησε τα οφέλη από την χρήση της κατοικίας», ενώ παράλληλα «προκάλεσε και μείωση της προσωπικότητας τους». 

Κάτι που καταδείκνυε ότι η συμπεριφορά του επίμαχου Οργανισμού «καταδεικνύει αδιαφορία, έλλειψη σεβασμού και πλήττει την αξιοπρέπεια τους», ενώ «ενέχει και απαξία, αλλά και μειώνει το κύρος τους», αλλά την ίδια στιγμή στερεί από τους κληρονόμους «την ηθική ικανοποίηση και χαρά να απολαύσουν περιουσιακά δικαιώματα που δικαιούνται».