Δίωξη κατά του πλοιοκτήτη και του κυβερνήτη του «Νorman Atlantic», Κάρλο Βιζεντίνι και Αρτζίλιο Τζακομάτσι αντίστοιχα, άσκησε η ιταλική δικαιοσύνη.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι: εξ αμελείας πολλαπλή ανθρωποκτονία, εξ αμελείας ναυάγιο και εξ αμελείας πρόκληση τραυμάτων.

Η RAI μετέδωσε ότι  η λίστα επιβατών του πλοίοου φέρεται να είναι ανακριβής έως και πλαστή.