Η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου για τον εσωτερικό κανονισμό των φυλακών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο εσωτερικός κανονισμός δεν έχει καινοτομίες σε σχέση με τον μέχρι τώρα ισχύοντα, και καθορίζει τις αρχές λειτουργίας των φυλακών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατουμένων και των σωφρονιστικών υπαλλήλων, κ.λπ.

Μεταξύ των άλλων, προβλέπει την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των κρατουμένων, ενώ καθορίζει τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

Επίσης, προβλέπει ότι οι κρατούμενοι μπορεί να έχουν στα κελιά τους τηλεόραση, όπως και με δικές τους δαπάνες μπορεί να έχουν συνδρομητικό κανάλι για αθλητικά γεγονότα και ταινίες ψυχαγωγικού ή μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και ραδιόφωνο. Ακόμη, μπορεί οι κρατούμενοι να έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για εκπαιδευτικούς λόγους, όχι όμως στο χώρο των κελιών.