Επιχορήγηση σε δήμους ύψους 107.838.217,82 ευρώ, ενέκρινε με απόφασή του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος.

Το ποσό θα δοθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2015.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι οι αποδιδόμενες πιστώσεις αφορούν την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2014 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους, καθώς και ποσά που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες πρόνοιες και αφορούν στη παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.