Την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας δικαιούχων παροχών περίθαλψης ανακοίνωσε ο ΟΓΑ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, με την αρ. απόφαση 1054/30-12-2014 του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που έληξε στις 31-12-2014 ανανεώνεται έως και 28/2/2015.

TAGS