Αναστέλλεται λόγω των εκλογών η διαδικασία συμμετοχής για τον διαγωνισμό κατάταξης 49 δοκίμων λιμενοφυλάκων.

Η διαδικασία αιτήσεων για τον διαγωνισμό εντασσόταν στο πλαίσιο σχεδιασμού του υπουργείου Ναυτιλίας για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με προσωπικό, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του πολυδιάστατου έργου των στελεχών του.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής τους μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, εντός νέας προθεσμίας που θα ορισθεί με Απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του κεφαλαίου Ε΄ της Προκήρυξης η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα γνωστοποιηθεί επισήμως με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο του Αρχηγείου του Λιμενικού.