Προβλήματα στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, προκαλούν οι χιονοπτώσεις.

Σε αρκετά σημεία αφού η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Συγκεκριμένα, στην Αχαΐα αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται στις επαρχιακές οδούς Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Πριολιθίου, Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών, Αιγίου - Καλαβρύτων μέσω Πτέρης, Πούντας - Καλαβρύτων, καθώς και σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Καλαβρύτων.

Επίσης, απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στις περιοχές Χρυσοπηγής, Βαλμαντούρας, Λακωμάτων και Ελληνικού, του δήμου Ερυμάνθου.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αντιολισθητικές χρειάζονται στις επαρχιακές οδούς Ναυπάκτου - 'Ανω Χώρας, Μακριάς Ράχης - 'Ανω Χώρας, καθώς και στις δημοτικές ενότητες Πυλλήνης και Αποδοτίας, από την περιοχή της Σύμης. Ακόμη, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε όλο το ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας.