Το καλύτερο ξεκίνημα του Νέου Έτους για μια οικογένεια, είναι ένα πρόγραμμα για να αλλάξει τη ζωή της.

Σε αυτό, οι γονείς μπορούν, με απλούς τρόπους, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν.

Η οικογένεια μπορεί να καταρτίσει ένα συνολικό σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει τους στόχους της για να αλλάξει τη διατροφή της, τον ελεύθερο χρόνο της, τη μελέτη των παιδιών, τη σωματική άσκηση των μελών της οικογένειας.

Η αρχή μπορεί να γίνει με ένα... οικογενειακό συμβούλιο, στο οποίο όλοι θα πουν τις ιδέες τους.

Αμέσως μετά, θα καταρτιστεί το πλάνο των δράσεων για κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά, αλλά και των δραστηριοτήτων που οι γονείς θα κάνουν μαζί με τα παιδιά τους.

Φροντίστε τα παιδιά σας να νιώσουν υπεύθυνα για την τήρηση των αποφάσεων αλλά και να μπορούν  να διασκεδάσουν κατά τη διάρκεια της αλλαγής του τρόπου ζωής όλης της οικογένειας.