Οι ελληνικές Αρχές ήταν επίσημα ενημερωμένες για τις ελλείψεις του πλοίου οκτώ ημέρες πριν από την ναυτική τραγωδία.

Και οι ελλείψεις αυτές, ήταν εκείνες που οδήγησαν στην ασυνεννοησία ανάμεσα στον καπετάνιο και τον ελληνικό θάλαμο επιχειρήσεων.
Μια ασυνεννοησία που, μέχρι στιγμής, δείχνει να ήταν μοιραία.

Έγγραφο ντοκουμέντο που παρουσιάζει η "Real News" δείχνει πως το Norman Atlantic, που πήρε φωτιά το πρωί της 28ης Δεκεμβρίου, δεν διέθετε θεωρημένο σχέδιο συνεργασίας που βάσει των διεθνών κανονισμών πρέπει να ενεργοποιηθεί σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, είχε παραδώσει στον Ιταλό πλοίαρχο διορία 14 ημερών για την αποκατάσταση της έλλειψης. Η διορία έληγε την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, δηλαδή πέντε ημέρες μετά την πυρκαγιά.

Το έγγραφο που παρουσιάζει η "Real News" αναφέρει:

«κατόπιν ελέγχου Ε/Γ - Ο/Γ Norman Atlantic, σημαίας Ιταλίας, διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει σχέδιο συνεργασίας για περιστατικά έρευνας και διάσωσης (SAR Co-operation plan) θεωρημένο από την υπηρεσία σας».

Το σχέδιο συνεργασίας για έκτακτα περισταστικά αφορά τις περιπτώσεις που το πλήρωμα ενός πλοίου πρέπει να συνεργαστεί με το Ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.