Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κατά της κατασκευής του γηπέδου («Αγιά Σοφιά») της ΑΕΚ στην Ν. Φιλαδέλφεια και ζητεί την ακύρωση της από 3.11.2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επέρχεται τροποποίηση και επικαιροποίηση της μελέτης «προστασία, διαχείριση και ανάπλαση του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».

Να σημειωθεί ότι η επίμαχη μελέτη έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Αττικής.

Στην προσφυγή του ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας υποστηρίζει ότι το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4277/2014), που αποχαρακτηρίζει τη δασική έκταση του άλσους Φιλαδέλφειας και την παραχωρεί για τα σχέδια κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ είναι αντίθετο στα άρθρο 24, 26 και 117 του Συντάγματος, στον δασικό νόμο 998/1979, στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2011/92/ΕΕ).

Όπως είναι γνωστό στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 6 Μαρτίου 2015 με πρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη θα συζητηθεί η πρώτη προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ, αυτή των 17 κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Ιωνίας που στρέφονται κατά της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ στην Ν. Φιλαδέλφεια.