Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητά να ακυρωθεί ως παράνομο το υπ' αριθμ. 29/2011 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ιδρύεται Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Κατ' αρχάς, ο ΔΣ Χανίων υποστηρίζει ότι η ίδρυση στο Ηράκλειο νέου, δεύτερου στην Κρήτη, Εφετείου, πλήττει την ορθή και νόμιμη οργάνωση και απονομή της Δικαιοσύνης και τα επαγγελματικά και ηθικά συμφέροντα των μελών του Συλλόγου. Κι αυτό γιατί συνεπάγεται τη διάσπαση και υποβάθμιση του, για 150 έτη, λειτουργούντος Εφετείου Κρήτης στα Χανιά, την αποδιοργάνωση και τη μείωση της ποιότητας της δευτεροβάθμιας Δικαιοσύνης στο Νομό και τη μείωση της ύλης των δικηγόρων των Χανίων.

Οι δικηγόροι των Χανίων υπογραμμίζουν ότι το Π.Δ. 29/2011 είναι παράνομο, καθώς η προηγηθείσα (όπως απαιτεί ο νόμος) γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου για την ίδρυση του Εφετείου Ηρακλείου δεν περιλαμβάνει εκτίμηση του συνόλου των δικαστικών αναγκών στην επικράτεια (δηλαδή δεν έχει προηγηθεί πανελλαδικός σχεδιασμός του δικαστικού δυναμικού σε κτίρια και προσωπικό), αλλά περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις τοπικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, τονίζεται στην προσφυγή ότι το επίμαχο διάταγμα ερείδεται στην αποσπασματική και μη συνολική 23/2010 γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου με την οποία προτείνεται η ίδρυση νέου Εφετείου στο Ηράκλειο, επί τη βάσει αποκλειστικώς τοπικών κριτηρίων, ήτοι των αναγκών των κοινωνιών του Ηρακλείου και του Λασηθίου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δικαστηριακές ανάγκες της χώρας, χωρίς να εντάσσεται σε συνολικό σχεδιασμό και χωρίς να εξετάζει τις επιπτώσεις από την ίδρυση αυτή στο χάρτη των δικαστηρίων της επικράτειας. Επιπρόσθετα, η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου δεν έλαβε υπόψη της τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της ποινικής Δικαιοσύνης (Ν. 3904/2010), επισημαίνουν οι δικηγόροι των Χανίων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη μετακίνηση των δικαστών από το ένα Εφετείο στο άλλο (από Χανιά σε Ηράκλειο) "οι δικαστές να έχουν κώλυμα συμμετοχής στην κατ' έφεση δίκη κατά δικαστικής απόφασης που συνέπραξαν στην έκδοσή της, με αποτέλεσμα να επέρχεται αδυναμία συγκρότησης αμφοτέρων των δικαστηρίων, όταν αυτά θα δικάζουν εφέσεις κατά ποινικών αποφάσεων που τα ίδια εξέδωσαν".

Έτσι, σημειώνεται, η αιτιολογία της γνωμοδότησης του ΑΠ είναι παράνομη, ως προς τον τρόπο στελέχωσης αμφότερων των Εφετείων Κρήτης, ενώ το νέο Εφετείο "δεν υπηρετεί την ορθή, σύννομη, ποιοτική και εντός ευλόγου χρόνου παροχή του συνταγματικού δικαιώματος της δικαστικής προστασίας". Ακόμη στην προσφυγή αναφέρεται, ότι για την ίδρυση νέου δικαστηρίου, κριτήριο αποτελεί, μεταξύ των άλλων, η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την υποδοχή του.

Όμως, ο Άρειος Πάγος παρέλειψε να γνωμοδοτήσει επί των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτούνται για την υποδοχή του, υπό ίδρυση, Εφετείου, ενώ από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου προκύπτει ότι η εξεύρεση στέγης για το νέο Εφετείο έχει αποβεί έως τώρα άκαρπη.

Με άλλα λόγια, αναφέρουν οι δικηγόροι των Χανίων, η Πολιτεία "ίδρυσε δεύτερο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, χωρίς προηγουμένως να πράξει το στοιχειώδες, επιβεβλημένο από το νόμο καθήκον της, να εξασφαλίσει το χώρο και τις υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία του".

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - τονίζει ο Σύλλογος - κατά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης που θα επιφέρει η εφαρμογή του σε οικονομικά έτη, όπως και ο τρόπος αντιμετώπισης της δαπάνης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Εάν αυτά δεν τηρηθούν τότε το διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι ανίσχυρο και άκυρο, λένε οι δικηγόροι των Χανίων.

Στην προκειμένη περίπτωση, συνεχίζουν οι Χανιώτες δικηγόροι, το διάταγμα για την ίδρυση του νέου Εφετείου αναφέρει ότι θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το 2011 ύψους 51.000 ευρώ "περίπου". Όμως, ο κατά προσέγγιση υπολογισμός της δαπάνης που θα προκληθεί έρχεται σε "ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το σκοπό της ισχύουσας νομοθεσίας" (Ν. 1558/1985).

Επίσης, αναφέρουν ότι πριν την έκδοση του επίμαχου διατάγματος δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον καθορισμό της έδρας του Εφετείου Ηρακλείου.

Ο ΔΣ Χανίων υπογραμμίζει ότι από το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ελήφθη υπόψη και από τον Άρειο Πάγο δεν εκτιμήθηκε η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, που επιβάλλει τον περιορισμό των κρατικών δαπανών και των κρατικών υπηρεσιών (π.χ. οι νομαρχίες συγχωνεύθηκαν σε 13 περιφέρειες, νομικά πρόσωπα καταργούνται, μισθοί, επιδόματα και συντάξεις περικόπτονται) και δόθηκε το "πράσινο φως" για την ίδρυση νέου Εφετείου στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι επιβαρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός.

Οι δικηγόροι των Χανίων επισημαίνουν παραλείψεις και στη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προέβλεπε την ίδρυση του Εφετείου Ηρακλείου και ειδικά ως προς το κεφάλαιο που αφορά την εξασφάλιση στέγασης του νέου Εφετείου και την αναγραφή της συγκεκριμένης δαπάνης που θα επιφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπογράφεται από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην νομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού κα Γλυκερία Σιούτη.