Έγκαιρη ενημέρωση για το ύψος της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, καθώς και την άμεση καταβολή της ζητεί ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλογών της χώρας Βασίλης Αλεξανδρής.

Ο κ. Αλεξανδρής απέστειλε επιστολή με τα εν λόγω αιτήματα προς τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών Μιχ. Θεοχαρίδη, η οποία κοινοποιείται και στον υπουργό Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη.

 Συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, στην επιστολή αναφέρεται:

«Κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο η όσον το δυνατόν άμεση και σαφής ενημέρωση των συναδέλφων μας για το ύψος τόσο της αποζημίωσης, όσο και των οδοιπορικών εξόδων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και ορισμού τους από τον 'Αρειο Πάγο και ακολούθως η παραλαβή των διορισμών τους, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα του παρελθόντος.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εξευρεθεί  λύση όσον αφορά την άμεση καταβολή αποζημίωσης (με την παραλαβή του διορισμού τους) για όλους ανεξαιρέτως τους δικαστικούς αντιπροσώπους, είτε ασκούν τα καθήκοντα τους εντός του νομού της έδρας τους, είτε εκτός αυτού. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο, δεδομένου ότι κατά τις προηγούμενες εκλογές παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις έως και ένα εξάμηνο μετά από την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς δεν εστάλησαν ή εστάλησαν με αρκετή καθυστέρηση από τα Πρωτοδικεία της χώρας τα σχετικά έντυπα που όρισε η ΓΓΠΣ για την καταβολή των σχετικών ποσών.

Συνεπώς, για όλους τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να υπάρξει άμεση ενημέρωση του δικηγορικού σώματος τόσο για το ύψος της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων όσο και για τον τρόπο καταβολής αυτών, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δικηγόροι επιφυλάσσονται να εκτιμήσουν τις συνθήκες, υπό τις οποίες θα κληθούν ν' ασκήσουν τα καθήκοντά τους».