Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Β. Κουλαϊδής, έστειλε σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας έγγραφο στο οποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις εξασφάλισης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας, που θα πρέπει να διαθέτουν όλοι όσοι θέλουν να διοριστούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτή την διαδικασία εξαιρούνται οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, οι οποίοι δεν χρειάζεται να πιστοποιήσουν παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία.

Να σημειωθεί ότι η κατοχή παιδαγωγικής - διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται, με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος σπουδών που είναι ειδικό γι΄αυτές τις περιπτώσεις και έχει διάρκεια έξι μηνών. Παρέχεται από πανεπιστημιακό τμήμα ή ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων του ίδιου ή ακόμη και περισσοτέρων πανεπιστημίων.