Έγγραφο προς όλα τα πανεπιστήμια της χώρας έστειλε σήμερα ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν σε διδάσκοντες του κάθε ιδρύματος. Το έγγραφο αναφέρεται όμως σε διδάσκοντες της τελευταίας διετίας, , οι οποίοι έχουν απασχοληθεί με σύμβαση του Προεδρικού Διατάγματος 407/80, οι οποίοι έχουν άμεση συγγενική σχέση (σύζυγος, τέκνο), με μέλος του Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή μέλος του προσωπικού του ιδρύματος. Αυτό έγινε , επειδή όπως σημειώνει στο σχετικό έγγραφο ο Γ. Πανάρετος, υπήρξαν διαμαρτυρίες και καταγγελίες «για ειδική μεταχείριση συγγενών-μελών ΔΕΠ ή υπαλλήλων των πανεπιστημίων, στις επιλογές προσωρινών διδασκόντων».

Έτσι ζητούνται , εκτός από τα βιογραφικά αλλά και τα ονόματα που έχουν συγγενική σχέση, κλπ.

 Το έγγραφο του υφυπουργού καταλήγει επισημαίνοντας : «Είναι αυτονόητο ότι η συγγενική σχέση δεν αποτελεί αφ΄εαυτής ένδειξη έλλειψης αξιοκρατίας. Η διαφάνεια όμως στις διαδικασίες επιλογής ικανοποιεί το κοινό περί αξιοκρατίας αίσθημα αλλά προστατεύει και τους ίδιους τους επιλεγέντες από αρνητικά σχόλια, όταν αυτά δεν έχουν αντικειμενική βάση». Τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν στο υπουργείο μέχρι 20 Μαΐου 2011.

 Τέλος, αντίστοιχο έγγραφο έστειλε ο υφυπουργός και στα Τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας ζητώντας τα στοιχεία όσων έχουν απασχοληθεί την τελευταία διετία ως έκτακτο προσωπικό και έχουν άμεση συγγενική σχέση με μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή εργαζόμενου στο κάθε ίδρυμα.