Έγγραφο  προς τις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας έστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τις περιπτώσεις όπου οι Πολεοδομίες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στους φακέλους και να υπολογίσουν τα πρόστιμα για τους δηλωθέντες  ημιυπαίθριους. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχουν λάβει το αναγκαίο έγγραφο για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου στις 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, λόγω της καθυστέρησης αυτής, οι προϊστάμενοι των πολεοδομιών που αντιμετωπίζουν θέμα τήρησης των προθεσμιών για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν την 1/1/2011, έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν καλούνται να παρατείνουν τη σχετική προθεσμία με αιτιολογημένη πράξη τους. Η πράξη αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως 10/5/2011.

Η αρμόδια πολεοδομία, θα πρέπει με εισήγησή της να καταγράψει τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν και να προτείνει τον χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να υπολογιστεί το ειδικό πρόστιμο. Ωστόσο, η διορία που δίνει το υπουργείο είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία που εκδόθηκε η συγκεκριμένη εγκύκλιος (27/4/2011).

Μετά την ανωτέρω παράταση της προθεσμίας η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη λήξη της.

Σημειώνεται ότι, οι διευκρινήσεις αφορούν μόνο όσους πολίτες δεν έλαβαν από τις Πολεοδομίες το απαραίτητο έγγραφο για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου και δεν αφορά τους πολίτες οι οποίοι το έχουν λάβει κανονικά.