Κοινοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων ανά εκλογική περιφέρεια και δήμο και ο αριθμός των εκλογέων σε κάθε εκλογικό τμήμα για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν από την ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών τον κωδικό του εκλογικού διαμερίσματος, στο οποίο ψηφίζουν. 

Όσον αφορά στους ετεροδημότες, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην εκλογική νομοθεσία (π.δ. 26/2012, αρθ. 96), δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς για τους οποίους δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός 40 εκλογέων, στην εκλογική περιφέρεια που ανήκουν. Δηλαδή οι εκλογείς αυτοί, θα ψηφίσουν στον τόπο εγγραφής/καταγωγής τους. 

Οι εκλογείς μπορούν να πληροφορηθούν εάν θα ψηφίσουν σαν ετεροδημότες ΕΔΩ