Το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος που καταλαμβάνεται από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να διευκολυνθεί η κίνηση των πολιτών.

«Παρά τις ενέργειες της δημοτικής Αρχής, από την επιβολή προστίμων και την απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων μέχρι την κατ' επανάληψη αποστολή στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης καταστάσεων με καταστήματα τα οποία αυθαιρετούν κατ' εξακολούθηση αναφορικά με τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι καταστηματάρχες δε συμμορφώνονται», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης Χασδάι Καπόν.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, προβλέπεται η ανάκληση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον μετά την επιβολή των δύο προστίμων εντός ενός ημερολογιακού έτους διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, ενώ η ανακληθείσα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, εάν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η συμμόρφωση του καταστήματος.

Επίσης, οι καταστηματάρχες που δεν έχουν προβεί σε εξόφληση ή ρύθμιση κάθε μορφής καθυστερούμενων οφειλών προς το Δήμο ή δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων που έχουν συμφωνηθεί δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι, στους οποίους έχει ανατεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.