Για πρύτανη ψηφίζουν σήμερα από τις 09:00 έως τις 17:00 ηλεκτρονικά τα μέλη ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Περίπου μία με δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας εκτιμάται ότι θα έχει γίνει η καταμέτρηση των ψήφων και θα γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από περίπου 2.200 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικό (ΔΕΠ), τα οποία έλαβαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο ΑΠΘ, τον σύνδεσμο της εκλογικής διαδικασίας και αναλυτικές οδηγίες για την ψηφοφορία.

Υποψήφιοι πρυτάνεις είναι οι καθηγητές του ΑΠΘ, στο Τμήμα Χημείας Ανδρέας Γιαννακουδάκης και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περικλής Μήτκας.

Η περίπτωση να μην τελεσφορήσει η εκλογική διαδικασία και να χρειαστεί να επαναληφθεί αύριο, αφορά μόνο στο ενδεχόμενο οι δύο υποψήφιοι να συγκεντρώσουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό ψήφων, κάτι που στατιστικά δεν θεωρείται πολύ πιθανό.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ επαναλαμβάνονται έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε για τυπικούς λόγους και αποδεχόμενο σχετική ένσταση, την εκλογική διαδικασία της 13ης Ιουνίου 2014.