Τα χρήματα που κατηγορείται ότι έλαβε από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens σκοπεύει να επιστρέψει ο πρώην υπουργός Μεταφορών Τάσος Μαντέλης, ο οποίος επικαλείται το νόμο που προσφέρει ευνοϊκή ποινική μεταχείριση και μείωση ποινών αν εξαλειφθεί η ζημία του Δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του για την υπογραφή της σύμβασης του 1997 για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ, σε αίτημα προς τον Εισαγγελέα της έδρας Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, το οποίο συνυπογράφει ο κουμπάρος και συγκατηγορούμενός του Γ.Τσουγκράνης αναφέρει «ότι σύμφωνα με το βούλευμα του αποδίδεται να έχει απαιτήσει ως δωροδοκία 450.000 μάρκα (230.000 ευρώ)». 

Όπως τονίζει, ήδη του έχει δεσμευθεί λογαριασμός με 174.000 ευρώ. Δηλώνει λοιπόν πως προσφέρει άλλες 56.000 ευρώ τα οποία «κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κατόπιν αυτού και βάση του νόμου που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2014 ζητεί ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση».

Σημειώνεται πως ο κ. Μαντέλης είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που κάνει χρήση του νέου νόμου, ο οποίος ορίζει πως εάν ένας κατηγορούμενος ακόμα και στο στάδιο της δίκης επιστρέψει το ποσό που φέρεται να ζημίωσε το δημόσιο, τυγχάνει ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης.