Σε αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των Δημοτικών απορριμμάτων με την προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων και κομποστοποίησης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου.

Πιο συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που αφορά την «Αστική αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου.

Με το παρόν έργο ο Δήμος Μουζακίου, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Γιώργος Κωτσός έχει τη δυνατότητα αφενός μεν να αναβαθμίσει το δυναμικό του σε συμβατικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων ενώ παράλληλα προβλέπεται και η πιλοτική εγκατάσταση στο κέντρο του Μουζακίου και του Μαυρομματίου ημιυπόγειων κάδων αυξημένης χωρητικότητας που δεν επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του κέντρου των πόλεων και δεν έχουν πρόβλημα οσμών.

 

TAGS