Τη δική του απάντηση, έδωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, με αφορμή τις αιτιάσεις που αφορούν ελλείψεις προσωπικού στην Περιφέρεια, λόγω της μαζικής αποχώρησης υπαλλήλων των παλιών ΟΤΑ, κυρίως προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

    Στην απάντησή του, ο κ. Σγουρός αναφέρει ότι «ουδεμία ευθύνη φέρει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία, από την 1η Ιανουαρίου ακολούθησε κατά γράμμα τις προσταγές του Καλλικράτη, σε ό,τι αφορά τις υποχρεωτικές μετατάξεις των υπαλλήλων στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων. Ευθύνη των οποίων έχει, άλλωστε, η Γενική Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εκδίδοντας τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις μετάταξης".

    "Γίνεται σαφές", τονίζει ο Περιφερειάρχης, "ότι επιβάλλεται η σωστή οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων, προκειμένου να εξυπηρετείται ο πολίτης". Και καταλήγει σημειώνοντας, ότι "η τέως Νομαρχία Αθηνών δεν παρουσίαζε πλεόνασμα προσωπικού, για να έχει την «πολυτέλεια» να παραχωρήσει μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων από εκείνον που προέβλεπε ο Νόμος».