Αναστολή της απεργίας - αποχής από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση, από το υπουργείο Εσωτερικών, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία επιλύθηκε το πρόβλημα της καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων ΟΤΑ.

Με τη ΠΝΠ ορίσθηκε ότι, χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δήμων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και είναι ακατάσχετες από τρίτους. Επίσης, κατοχυρώθηκε η αναδρομική καταβολή των αποζημιώσεων.