Μεγάλο και έντονο είναι το κύμα γρίπης που αναμένεται φέτος στη χώρα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ ζητά την επαγρύπνηση των ομάδων υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης αλλά και των υγειονομικών αρχών, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η χώρα μας έχει μπει σταδιακά στο επιδημικό κύμα της εποχικής γρίπης, στελέχη της οποίας δεν περιλαμβάνονται στο υπάρχον εμβόλιο και είναι πιο επιθετικά σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με τη μέχρι στιγμής επιδημιολογική παρατήρηση τα απομονωθέντα στελέχη είναι στην πλειονότητά τους Α(Η3Ν2) και πολλά μεταλλαγμένα, σε σύγκριση με το στέλεχος Α(Η3Ν2) που περιέχεται στο εμβόλιο. Παρότι υπάρχει προβληματισμός των επιδημιολόγων, καθώς ακόμη και οι εμβολιασμένοι δεν προστατεύονται ικανοποιητικά από το τρέχον εμβόλιο 2014-2015, λόγω των μεταλλάξεων του κυκλοφορούντος στελέχους Α(Η3Ν2), ο εμβολιασμός συνιστάται να συνεχιστεί ακόμη και τώρα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.


Το συγκεκριμένο στέλεχος δείχνει ότι κυρίως επηρεάζει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα. Η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων του ΚΕΕΛΠΝΟ με βάση τα δεδομένα αυτά, αλλά και την εμπειρία τους από προηγούμενες περιόδους μετάδοσης (2011-2012), είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε κύμα εποχικής γρίπης με σημαντική ένταση, που θα αφορά κυρίως στις ομάδες πληθυσμού με υποκείμενα νοσήματα σε αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση επιπλοκών, καθώς στη χώρα μας η εμβολιαστική κάλυψη των ομάδων για τις οποίες συστήνεται ο ετήσιος εμβολιασμός είναι χαμηλή.

Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά τη χρονική περίοδο 12-23 Δεκεμβρίου 2014 σε δείγμα πληθυσμού από όλη τη χώρα (2028 άτομα), εκτιμάται ότι η συνολική εμβολιαστική κάλυψη για τη φετινή περίοδο ανέρχεται σε 22,2%. Από τα εμβολιασθέντα άτομα, ποσοστό 41,4% ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Μέχρι σήμερα επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της γρίπης στη χώρα μας, ενώ συνολικά 27 έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ. Διεθνώς, το κύμα της εποχικής γρίπης στο βόρειο ημισφαίριο εξελίσσεται με σημαντική ένταση στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ και φαίνεται να ξεκινά στην ΕΕ όπως πλέον καταγράφουν όλοι οι οργανισμοί επιτήρησης και στην Ευρώπη.

Τα μέχρι τώρα εργαστηριακά δεδομένα από τις ΗΠΑ και τα πρώτα από την Ευρώπη φαίνεται να υποδεικνύουν επικράτηση του ιού Α(Η3Ν2) και μάλιστα υποτύπων οι οποίοι έχουν μεταλλαχθεί (drifted) σε σύγκριση με το αντίστοιχο στέλεχος που 

Με βάση τα νεότερα δεδομένα και διαπιστώσεις, η Ομάδα Εργασίας συστήνει:

  • Την έκδοση επικαιροποιημένων οδηγιών ΚΕΕΛΠΝΟ προς τους επαγγελματίες υγείας της χώρας για την έγκαιρη χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων κατά της γρίπης με τις πρώτες εκδηλώσεις (μέσα σε 48 ώρες) κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών, ακόμη και χωρίς την εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης.
  • Οι ιατροί καλούνται να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για την έγκαιρη χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας στις κλινικές ομάδες αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού και σε όλα τα άτομα με σοβαρή νόσο. Τα αντι-ιικά φάρμακα κατά της γρίπης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων γρίπης, κατά τη κρίση του θεράποντα ιατρού.
  • Τη συνέχιση και ενίσχυση της πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις εξελίξεις και τις προβλέψεις γύρω από την φετινή περίοδο εποχικής γρίπης.
  • Τη διοργάνωση παρεμβάσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη συνέχισης τους εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ακόμη και κατά τη διάρκεια του επιδημικού κύματος εποχικής γρίπης και παρά την εκτιμώμενη σχετικά ελαττωμένη αποτελεσματικότητα του, καθώς κυκλοφορούν και τα υπόλοιπα στελέχη ιών γρίπης.
  • Επίσης, τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, ο αερισμός των χώρων, η αποφυγή συγχρωτισμού, και η τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής, και την ανάγκη έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης ακόμη και σε άτομα που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή γρίπη και επιπλοκές.