Τροποποιείται η υφιστάμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή του κόμβου του Δερβενίου, καθώς η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων θα εξυπηρετείται εν μέρει από τον νέο-κατασκευασθέντα νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητοδρόμου ο οποίος θα λειτουργεί προσωρινά ως διπλής κατεύθυνσης, ως εξής:

-       από τη ΧΘ 141,650 έως τη ΧΘ 142,900 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μ., ενώ κατά τις περιόδους υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου θα δίδονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση αιχμής

-       από τη ΧΘ 142,900 έως και τη ΧΘ 143,800 η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μία λωρίδα πλάτους 3,75 μ και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση

-       ενώ η κυκλοφορία στον κόμβο από Πάτρα προς Δερβένι και από Δερβένι προς Πάτρα & προς Αθήνα θα εξυπηρετείται από προσωρινούς κλάδους που θα κατασκευαστούν σε γειτονικές θέσεις.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής των Κάτω Διαβάσεων Κ244 και Κ246, της Γέφυρας Β-245 και τμήματος του βόρειου (δεξιού) κλάδου του νέου αυτοκινητοδρόμου, από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (J&P AVAX, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και προβλέπεται να διαρκέσουν από 19.01.2015 έως τις 31.05.2015.