Γράφει η Τιτίκα Ανουσάκη
 
Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου άρχισε και ήδη έχει αποσταλεί στους αρμόδιους η σχετική εγκύκλιος που ρυθμίζει όλες της λεπτομέρειες για τη διαδικασία.
 
Οι ψηφοφόροι μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών: http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm
 
 Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διαδικασία:
 
 • Η  ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00
 • Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων (μεταβολές που συντελέστηκαν έως και την 31.10.2014) και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
 • Τα ψηφοδέλτια είναι μόνον έντυπα, κατασκευάζονται από χαρτί χρώματος λευκού σε σχήμα ορθογώνιο, εκτυπώνονται με φροντίδα και ευθύνη των κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των μεμονωμένων υποψηφίων και πρέπει να είναι τα ίδια σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
 • Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι μελανής απόχρωσης. 
 • Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας  ένας-ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες ή όπως ειδικότερα ορίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. 
 • Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του. 
 • Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα, ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια, όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία.
 • Σε κάθε εκλογέα δίνεται ένας και μοναδικός φάκελος, ο οποίος μονογράφεται κατά τη στιγμή της παράδοσής του από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Μαζί με το φάκελο δίνεται και πλήρης σειρά εντύπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 
 • Στη συνέχεια, η επιτροπή υποδεικνύει στον εκλογέα να αποσυρθεί στο παραβάν, όπου, χωρίς να είναι θεατός, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο, αφού προηγουμένως εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού που επιλέγει. Έπειτα ο εκλογέας, αφού κολλήσει το φάκελο, επιστρέφει και, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών παρισταμένων, ρίχνει ο ίδιος το φάκελο στην κάλπη.

Οι σταυροί προτίμησης:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές,
μέχρι δύο σταυρούς.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές,
μέχρι τρεις σταυρούς 
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.
 
Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων, ο πρόεδρος της επιτροπής οφείλει να τηλεγραφήσει ή να ανακοινώσει εγγράφως, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, στον αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής κατά συνδυασμούς κομμάτων και μεμονωμένους υποψηφίους. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους του τμήματος
 • Τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν
 • Τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων
 • Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
 • Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων
 • Τον συνολικό αριθμό των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων
 • Τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος
 
Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων καταμετρώνται οι σταυροί προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης ανακοινώνεται, κατά τον ίδιο τρόπο στον οικείο αντιπεριφερειάρχη.