Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας με την Υπουργό Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προτάσεις του ΣΕΠΕ σχετικά με το Σχέδιο Νόμου “Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, Ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις”. Επίσης, συζητήθηκε το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το “Ψηφιακό Σχολείο”, οι προοπτικές και η σημασία που έχει το συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, η Β’ Αντιπρόεδρος κυρία Γιώτα Παπαρίδου και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Βασίλης Ορφανός.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το ρόλο και την περαιτέρω αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι η συνεργασία με στόχο τη διατύπωση παραγωγικών ιδεών, η ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην παιδεία και την οικονομία.