Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε αργά την Πέμπτη απόγευμα η σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος μεταξύ της υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη και της δημοτικής αρχής Λαυρεωτικής για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κερατέα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες για τα απορρίμματα που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, ωστόσο δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την αλλαγή της χωροθέτησης για τη δημιουργία εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Κερατέας.

H υπουργός  κάλεσε το Δήμο Λαυρεωτικής να καταθέσει την ολοκληρωμένη του πρόταση, τεκμηριωμένη ως προς τα κόστη και τα περιβαλλοντικά οφέλη, η οποία θα συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Τετάρτη.

Στην συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τέθηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

- Στη Νοτιανατολική Αττική στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής θα λειτουργεί σύγχρονη μονάδα που θα βασίζεται σε δόκιμη και εφαρμοσμένη τεχνολογία διαχείρισης απορριμμάτων που να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ανάλογα απόβλητα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή στις ΗΠΑ και τον Καναδά για εύλογο χρονικό διάστημα.

- Στον χώρο υγειονομικής ταφής θα οδηγούνται μόνο τα υπολείμματα της επεξεργασίας. Ο χώρος θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με τα προγράμματα ανακύκλωσης και το εργοστάσιο επεξεργασίας.

- Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα συμμετέχει, στο πλαίσιο των προβλέψεων και των δυνατοτήτων της εθνικής νομοθεσίας, στην κατασκευή και λειτουργία των έργων που θα γίνουν στην περιοχή.

- Στη Νοτιοανατολική Αττική θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για οργανικά απόβλητα (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα).

Με το πέρας της συνάντησης, διαρκείας 2.30 ωρών, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το θετικό κλίμα στον διάλογο που άνοιξε για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής, «και από τις δύο πλευρές επιδιώκεται η εφαρμογή μιας σύγχρονης κοινά αποδεκτής λύσης φιλικής προς το περιβάλλον, σε σύντομο χρονικό διάστημα».