Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, αλλά και της αξιοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων των δημοσίων υπαλλήλων, των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α.» τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα έως τις 10 Φεβρουαρίου 2015.

Όπως αναφέρει  το υπουργείο, «το νέο σύστημα, δημιουργεί αποτελέσματα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι προαγωγές των υπαλλήλων, οι μισθολογικές επιβραβεύσεις, η μετακίνησή τους στην εσωτερική αγορά εργασίας (μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας), η επιλογή των διευθυντών, ακόμα και η οριστική πρόσληψη ενός υπαλλήλου στο δημόσιο (μετά την διετή περίοδο προσαρμογής), θα επηρεάζονται ή θα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Επίσης η ανάπτυξη του κάθε υπαλλήλου και η εξέλιξή του θα είναι άμεσα συνυφασμένα με τη διαδικασία αξιολόγησης».

Όπως δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Συνεπής στη δέσμευσή μου, και παρά το γεγονός ότι την προσεχή Κυριακή ολοκληρώνεται ο παρών κύκλος της Κυβέρνησης, θέτω σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για το νέο, μόνιμο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Έχοντας ρητά δεσμευτεί από τον Απρίλιο του 2014 ότι στις αρχές του 2015 θα πρότεινα ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης που θα αντικαθιστούσε το ισχύον μεταβατικό και θεωρώντας ότι η διοίκηση έχει συνέχεια, κάνω σήμερα πράξη αυτήν μου τη δέσμευση.

Θυμίζω ότι ήδη οι δημόσιοι υπάλληλοι από τις 22 Δεκεμβρίου  στον ιστότοπο www.koitamemprosta.gr αξιολογούν το προτεινόμενο σύστημα και οι απόψεις τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Παράλληλα, έχω δώσει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και στα πολιτικά κόμματα. 

Το νέο σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθήσαμε και θεσμοθετήσαμε τους τελευταίους 18 μήνες στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Είμαι πεπεισμένος ότι με την εισαγωγή του νέου συστήματος αξιολόγησης η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της Διοίκησης θα αυξηθούν συνολικά, καθώς η εφαρμογή του διευκολύνει τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αναβαθμίζει και ενισχύει τις δεξιότητες και ικανότητες όλων των υπαλλήλων, παρέχει ισχυρά κίνητρα και επιβράβευση και προάγει την κουλτούρα της συνεργασίας και  του διαλόγου στη δημόσια διοίκηση. 

Είμαι πεπεισμένος ότι πολύ σύντομα ο νέος τρόπος αξιολόγησης θα αποτελεί νόμο του Κράτους».