Αύξηση στις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών που μπαίνουν από τα σύνορα της χώρας διαπιστώνει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της για το 2014. Την ίδια ώρα, η εισροή μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζει αυξητική τάση, ενώ οι διακινητές- στην πλειονότητά τους Έλληνες- προτιμούν να περνούν τους μεταναστές από τη Λέσβο και τη Σάμο.

Στην συντριπτική τους πλειοψηψία οι εισερχόμενοι μετανάστες για το 2014 ήταν Σύριοι.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ.:

Το 2014 συνελήφθησαν συνολικά για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα 77.163 αλλοδαποί, ενώ το 2013 είχαν συλληφθεί 43.002, ποσοστό αύξησης πάνω από 79,4%.

Επιπλέον, το 2014 συνελήφθησαν 1.171 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών, ενώ το 2013 είχαν συλληφθεί 843,ποσοστό αύξησης πάνω από 38,91%.

Η εθνικότητα των συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών κατανέμεται ενδεικτικά:

Η εθνικότητα των συλληφθέντων για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, κατανέμεται ενδεικτικά :

Σημειώνεται ότι από το Δεκέμβρη του 2010 καταργήθηκε η υποχρέωση κατοχής θεώρησης βίζας για τους πολίτες της Αλβανίας, κατόχων βιομετρικών διαβατηρίων, καθώς πλέον είναι δυνατή η τρίμηνη παραμονή τους μόνο με τη σφράγιση της εισόδου, γεγονός που έχει συμβάλλει κατά πολύ στη μείωση των δεικτών παράνομης εισόδου από τα βόρεια χερσαία σύνορα.

Στα βορειοανατολικά χερσαία σύνορα (συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Τουρκίας), το 2014 συνελήφθησαν συνολικά για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα 1.914 μετανάστες, ενώ το 2013 είχαν συλληφθεί 1.109 μετανάστες.

Αναλυτικά ανά περιοχή, ο αριθμός των συλλήψεων των μη νόμιμων μεταναστών είναι:

 

Αναλυτικά ανά περιοχή, ο αριθμός των συλλήψεων των μη νόμιμων μεταναστών είναι:

Επίσης, για το έτος 2014 εξετάστηκαν 6.593 αιτήματα ασύλου σε πρώτο βαθμό και υποβλήθηκαν 3.921 προσφυγές σε δεύτερο  βαθμό, ενώ οι απορρίψεις ήταν 9.843 συνολικά, για την εξέταση υποθέσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, εκδόθηκαν, και στους δύο βαθμούς, 1.713 αποφάσεις παροχής ασύλου (καθεστώς πρόσφυγα, ανθρωπιστικού καθεστώτος και επικουρικής προστασίας).

Για το έτος 2013 είχαν εξεταστεί 10.738 αιτήματα ασύλου, σε πρώτο βαθμό και υποβλήθηκαν 5.123 προσφυγές σε δεύτερο βαθμό, ενώ οι απορρίψεις ανέρχονται συνολικά σε 12.924 για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, είχαν εκδοθεί και στους δύο βαθμούς, 1.034 αποφάσεις παροχής ασύλου (καθεστώς πρόσφυγα, ανθρωπιστικού καθεστώτος και επικουρικής προστασίας).

Το 2014 αυξήθηκαν σε ποσοστό περίπου 6% οι επιστροφές μη νόμιμων μεταναστών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν27.789 επιστροφές μη νόμιμων μεταναστών, έναντι 26.186 το 2013. Από αυτές, οι 36.606 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω των προγραμμάτων αναγκαστικής επιστροφής και οι 17.369 μέσω των εθελούσιων διαδικασιών επιστροφής.