Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Δράσης επί του κοινωνικού φαινομένου της εξαφάνισης φυσικών προσώπων - OMNIBUS».

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο Αλκιβιάδη Τζοΐτη, εκπροσωπώντας το Υπουργείο και την Ελληνική Αστυνομία και τον Πρόεδρο της OMNIBUS Κωνσταντίνο Ταγκουλή.

Αναλυτικότερα, το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει :

  • την καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών για την υποστήριξη και διαχείριση υποθέσεων εξαφάνισης ευάλωτων ενηλίκων ατόμων έως 60 ετών (πάσχοντες από προγεροντική άνοια, έχοντες προβλήματα προσανατολισμού, αυτοκτονικές τάσεις, ψυχολογικά προβλήματα, νοητική στέρηση) και
  • την υποστήριξη και διαχείριση υποθέσεων εντοπισμού των οικείων προσώπων ενηλίκων ατόμων αγνώστων στοιχείων ταυτότητας.

Στο πλαίσιο υπογραφής του Μνημονίου, τονίστηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες για:

-αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα μέρη με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς ευάλωτες κατηγορίες ενηλίκων έως 60 ετών που πιθανώς βρίσκονται σε κίνδυνο,
-ταχύτερο εντοπισμό εξαφανισθέντων προσώπων που πιθανώς τελούν σε κίνδυνο,
-άμεση διασφάλιση της ηρεμίας στους οικείους των εξαφανισθέντων προσώπων που πιθανώς τελούν σε κίνδυνο,
-ανεύρεση και ενημέρωση των οικείων των προσώπων αγνώστων στοιχείων που έχουν εντοπιστεί είτε από δημόσιες υπηρεσίες (αστυνομικές αρχές, λιμενικό, νοσοκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς) είτε από ιδιώτες και η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί -----την παρουσία ή και τη φροντίδα των οικείων τους,
-ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων στο πεδίο της προστασίας των ευάλωτων εξαφανισθέτων ενηλίκων και
-διασφάλιση των νόμιμων προϋποθέσεων κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα υπό αναζήτηση άτομα.

Επίσης, αναγνωρίστηκε ότι :

  • οι εξαφανίσεις ευάλωτων ενηλίκων αποτελούν φαινόμενα με ολοένα αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τα οποία χρήζουν άμεσης και καίριας ανταπόκρισης, καθώς οι εξαφανισθέντες είναι πιθανό να τελούν σε κατάσταση που επιδεινώνει την ψυχική και τη σωματική τους υγεία,
  • ο χρόνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση της διερεύνησης υποθέσεων εξαφάνισης ευάλωτων προσώπων και για το λόγο αυτό η ανταπόκριση εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να είναι άμεση, καθώς και ότι
  • καθίσταται αναγκαία η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της εξαφάνισης φυσικών προσώπων που, μεταξύ άλλων, προάγεται μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, της ενημέρωσης και επικαιροποίησης του σχετικού υφιστάμενου νομικού πλαισίου και της ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο για τυχόν εφαρμοζόμενες «καλές πρακτικές».