Συνολικά 15,2 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε περίπου 21.000 παραγωγούς δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού σημειώνουν ότι έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις ώστε να γίνει η εξόφληση των δικαιούχων μέσα στο 2015, αναφέρει πως από τον Δεκέμβριο του 2013 έως σήμερα έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους της εξισωτικής περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2007 έχουν πληρωθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Προσθέτουν, επίσης, ότι στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ οι πόροι για την κτηνοτροφία αυξάνονται και από το 19% των άμεσων ενισχύσεων που είναι σήμερα, θα ανέλθουν στο 25%, δηλαδή τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ ετησίως.