Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο Κωνσταντίνος Λουρόπουλος.

Ο κ. Λουρόπουλος, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, ορίστηκε πρόεδρος της ΕΕΤΤ στις 18 Δεκεμβρίου 2013.

TAGS