Σήμερα Κυριακή διεξάγεται η κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών με τις δημοσκοπήσεις να παρουσιάζουν αποκλίσεις και πολλούς ψηφοφόρους να παραμένουν ακόμη και τώρα, την ύστατη ώρα, αναποφάσιστοι. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας βοηθητικός οδηγός προς τους επίδοξους ψηφοφόρους: 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών ορίζονται εκλογείς που δικαιολογούνται να μην ψηφίσουν στις 25 Ιανουαρίου, καθώς η ψήφος είναι υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για όσους έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, όσους θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό και όσους έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των 40 τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
 
Επίσης, δικαιολογείται να μην ψηφίσουν υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.ά. λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης και όσοι δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ

Υπηρεσία ενημέρωσης λειτουργεί στο υπουργείο Εσωτερικών, για τη διευκόλυνση των εκλογέων. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500, για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν.

Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: Κυριακή 07:00 έως 19:00

Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΤΕ

Οι εκλογείς προσέρχονται στο εκλογικό κέντρο και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους-εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 31η Οκτωβρίου 2014 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους-τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.

Στους εκλογείς αυτούς, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο Δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Ανάλογα με τον αριθμό των ετεροδημοτών μπορούν να συσταθούν αμιγή ή μεικτά εκλογικά τμήματα.

ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομα τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως εξής:

-Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό

-Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

-Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς.

-Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Κάθε εκλογέας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπος αυτού έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις νόμου που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό τμήμα. 

Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της επιτροπής. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. Για τις ενστάσεις και για κάθε άλλο ζήτημα που τυχόν προκύψει, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή, αιτιολογημένα, είτε αμέσως, είτε μετά το τέλος της ψηφοφορίας.