Μόνο 19.925 δηλωθείσες ζημιές με ποσό συνολικής απαίτησης 272,5 εκατ. ευρώ καταγράφει έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για τον κλάδο «φυσικές καταστροφές και ταραχές» στην Ελλάδα 1993-2014.

Όπως επισημαίνει η μελέτη της Ενωσης η επέλευση φαινομένων φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα γίνεται συχνά. Όμως, το ύψος των οικονομικών απωλειών τέτοιων φαινομένων παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, γεγονός που προβληματίζει τόσο την κοινωνία, όσο και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο βαθμό που καλούνται να διαχειριστούν τέτοιας φύσεως ασφαλιστικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με το asfalisinet.gr η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από το 1993 και ύστερα απευθυνόταν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της μετά από έντονα φαινόμενα φυσικών καταστροφών αναζητώντας τόσο την πρώτη καταγραφή του πλήθους των δηλωθεισών ασφαλισμένων ζημιών όσο και την αρχική εκτίμηση του ποσού απαίτησης αποζημίωσης για αυτές.

Η ανταπόκριση των μελών ήταν μεγάλη σε κάθε περιστατικό (άνω του 80% του μεριδίου αγοράς), με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση της αγοράς για το σύνολο σχεδόν της αποτίμησης της οικονομικής συνέπειας του περιστατικού.