Σε νέο, ιδιόκτητο χώρο επί της οδού Μοναστηρίου 93Β (2ος όροφος) θα στεγαστούν οι Περιφερειακές βιβλιοθήκες Σταθμού και Ξηροκρήνης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταστέγασή τους, οι βιβλιοθήκες θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό, από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015.

Η μετεστέγαση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.