Ρεπορτάζ: Ντίνα Καραμάνου

Σε ετήσιο αποκλεισμό από ελέγχους κτιρίων και 1500 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε ενεργειακός επιθεωρητής. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Κωνσταντίνου Τριάντη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπέπεσε σε σωρεία παρατυπιών κατά τη θητεία του. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υπέβαλε και ανέγραψε ανακριβή στοιχεία επί 39 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. 

Ενα εξ’ αυτών εκδόθηκε για κτιριακή μονάδα που ανήκει σε συγγενή β΄ βαθμού του Ενεργειακού Επιθεωρητή - ενώ το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται σαφώς σε ασυμβίβαστο- η δε καταχώρηση ανακριβών δεδομένων στο ηλεκτρονικό αρχείο που σχετίζεται με το εν λόγω πιστοποιητικό είχε ως αποτέλεσμα την μη ορθή αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης της υπό εξέτασης κτιριακής μονάδας και την κατάταξής της σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία. 

Ένα ακόμη πιστοποιητικό εκδόθηκε για ένα ημιτελές κτίσμα, για το οποίο δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης. 

Τα χρήματα του προστίμου που επιβλήθηκε στον υπάλληλο θα αποδοθούν υπέρ του δημοσίου, μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση