Την ανάγκη πληρέστερης πληροφόρησης των πολιτών για τις συνέπειες που θα έχει η μη ολοκλήρωση της μεταβίβασης ΙΧ αυτοκινήτου, επισήμανε προς τα συναρμόδια υπουργεία ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διαμαρτυρίες που δέχθηκε από πολίτες που κλήθηκαν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας για οχήματα που δεν βρίσκονται πλέον στη κατοχή τους.

Η Αρχή επισημαίνει ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε, καθώς πολίτες είτε πούλησαν τα ΙΧ οχήματά τους χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητάς τους και η άδεια κυκλοφορίας παραμένει στο όνομά τους, είτε αυτά καταστράφηκαν χωρίς να διαγραφούν από τα μητρώα του υπουργείου Μεταφορών και ως εκ τούτου εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Από τη διερεύνηση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι τα οχήματα, για τα οποία μετά από αγοραπωλησία, ο νέος κάτοχος - αγοραστής δεν εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, δεν έχουν καταγραφεί σε κάποιο αρχείο. Έτσι, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός των νέων κατόχων, που παρέβησαν τον νόμο. Έπειτα από αλληλογραφία του Συνηγόρου με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προβλέφθηκε διαδικασία καταχώρησης των οχημάτων αυτών στην Εθνική Βάση Δεδομένων της Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελία των πωλητών τους περί μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης οχήματος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαδικασία απαλλαγής των πολιτών από τα φορολογικά βάρη και τις λοιπές υποχρεώσεις για τα οχήματα που κατείχαν.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε πόρισμά του προς τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διατυπώνει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώνονται από παραλείψεις πολιτών αλλά και δημοσίων υπηρεσιών στις διαδικασίες διαγραφής και μεταβίβασης των οχημάτων.

Ειδικότερα, για τα οχήματα που έχουν καταστραφεί στο παρελθόν χωρίς να διαγραφούν από τα σχετικά μητρώα, η Αρχή προτείνεται να συσταθεί Ειδική Επιτροπή που θα έχει την αρμοδιότητα έγκρισης της οριστικής διαγραφής των οχημάτων ώστε να ακολουθήσει απαλλαγή του ιδιοκτήτη από το βάρος του αυτοκινήτου.

Αναφορικά με τα οχήματα που άλλαξαν κάτοχο κατόπιν αγοραπωλησίας, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, προτείνεται να γίνεται αποδεκτή από τις οικονομικές υπηρεσίες η δήλωση αναγκαστικής ακινησίας, όταν έχει προηγηθεί σχετική καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, καθώς και να καταχωρούνται τα οχήματα αυτά σε ειδικό μητρώο στο υπουργείο Μεταφορών.

Τέλος, όπως αναφέρει, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αποδέχθηκε και υλοποίησε τις προτάσεις του Συνηγόρου, ενώ αναμένονται οι ενέργειες των υπουργείων Μεταφορών και Οικονομικών.