Εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων έκαναν τρεις επιχειρήσεις στον τομέα ραφής και εμπορίας ενδυμάτων.

Οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούσαν ράφτες που δήθεν ασφάλιζαν στο ΙΚΑ αλλά όχι μόνο δεν τους κολλούσαν ένσημα, αλλά τους έβαζαν να δουλεύουν σε άλλες επιχειρήσεις. Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας άρχισε έπειτα από καταγγελία του ΙΚΑ.

Ειδικότερα, από τη μεθοδική και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, σε συνεργασία με το ΙΚΑ, προέκυψε ότι τρεις επιχειρήσεις, στην Αθήνα προέβαιναν σε ασφαλίσεις εργαζομένων, χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ επιπλέον δεν κατέβαλλαν και τους αναλογούντες φόρους στις ΔΟΥ.

Μάλιστα, οι δύο από τις επιχειρήσεις αυτές ασφάλισαν προσωπικό, το οποίο ουδέποτε εργάστηκε σε αυτές αλλά εργάσθηκε για λογαριασμό άλλων εργοδοτών. Επιπλέον, από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στα καταστήματα διαπιστώθηκε ότι ορισμένες δεν υπήρξαν ποτέ, ενώ άλλες λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. 

Επίσης δύο από τις επιχειρήσεις, ασφάλιζαν εικονικά εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τους εργοδότες τους, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντο στο ίδιο αντικείμενο.

Η πρώτη επιχείρηση ασφάλισε εικονικά δεκαοκτώ  άτομα άλλης επιχείρησης, καθώς και τον εργοδότη της, ο οποίος όφειλε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, ύψους 92.000 ευρώ. Η δεύτερη επιχείρηση ασφάλισε το σύνολο των εργαζομένων άλλης επιχείρησης, η οποία όφειλε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια δεν κατέβαλλε επίσης εισφορές ύψους 301.419 ευρώ.

Η ζημία που προκλήθηκε από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.340.000 ευρώ περίπου, ενώ οφείλουν συνολικά στην εφορία το ποσό των 2.730.000 ευρώ περίπου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.