ΕΛΛΑΔΑ

HELLASTRON: Νέος Φορέας από τους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους

Δημοσίευση 6 Φεβρουαρίου 2015, 14:04 / Ανανεώθηκε 6 Φεβρουαρίου 2015, 15:58
HELLASTRON: Νέος Φορέας από τους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους
Facebook Twitter Whatsapp

«Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» ή αγγλιστί «HELlenic ASsociation of Toll Road Network» (HELLASTRON)  είναι η επωνυμία της μη κερδοσκοπικής εταιρίας που ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 με τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Η προώθηση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι ο βασικός στόχος της νέας μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» ή αγγλιστί «HELlenic ASsociation of Toll Road Network» (HELLASTRON).

Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 και σε αυτήν συμμετέχουν όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και υποδομές με διόδια που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στην εταιρία συμμετέχουν:  η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Ολυμπία Οδός και ο  Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας.  

Ο νέος φορέας δημιουργήθηκε με γενικό στόχο  την προώθηση  των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει μεταξύ άλλων:

  • Τη συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους  χρήστες τους
  • Την προώθηση της οδικής ασφάλειας
  • Την προώθηση της έρευνας σε θέματα μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετικούς Φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Την ανάπτυξη της επιστήμης κατασκευής και διαχείρισης οδικών υποδομών, τη δημιουργία ικανών και ενημερωμένων στελεχών και την ανταλλαγή ανάλογης τεχνογνωσίας με αντίστοιχες Ενώσεις διεθνώς.
  • Τέλος, ο Φορέας στοχεύει στην προβολή της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού οδικού κόμβου λόγω γεωγραφικής και οικονομικής θέσης. 

Ο νέος φορέας έχει ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή του στους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς καθότι θα εκπροσωπεί εφεξής την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (γνωστή ως “ASECAP” εκ του ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage) με έδρα τις Βρυξέλλες και στον Διεθνή Οργανισμό Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων (γνωστόν ως “ΙΒΤΤΑ” εκ του International Bridge, Tunnel and Turnpike Association, με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.  

Μέσω των συμμετοχών αυτών θα δοθεί η δυνατότητα συνεργιών και συνεργασιών στον διεθνή χώρο, η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στην χώρα μας να προβάλει διεθνώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων και την προσπάθεια δημιουργίας δικτύου αυτοκινητοδρόμων, το οποίο με την ολοκλήρωση του θα προσεγγίζει τα 2,500 χιλιάδες χιλιόμετρα, παρέχοντας επίπεδα οδικής ασφάλειας, εφάμιλλα των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων.