Τηλεδιάσκεψη σε 164 σχολεία σε όλη την Επικράτεια πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Hλεκτρονικού Εγκλήματος.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέχθηκαν πρόσκληση μέσω του συστήματος «meeting.sch.gr», του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και με τον τρόπο αυτό εντάχθηκαν σε αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από εξειδικευμένους αξιωματικούς της Υπηρεσίας με τη χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, ενώ οι θεματολογικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν:

·    Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
·    Ο σκοπός διοργάνωσης των τηλεδιασκέψεων.
·    Τα αδικήματα και ο τρόπος που αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου, καθώς και πρακτικές πρόληψης.
·    Τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και γενικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.
·    Στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τη διείσδυση των Ελλήνων στο διαδίκτυο και τις υποθέσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αρμόδιος καθηγητής από κάθε σχολείο συνέλεξε ερωτήσεις από τους μαθητές, τις οποίες απέστειλε μέσω του συστήματος και της λειτουργίας άμεσης γραπτής επικοινωνίας chat. Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, από τους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.