Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αρθμ. 1167/2011 απόφαση του έκρινε ότι είναι νόμιμη η έκθεση αυτοψίας που εκδίδει η πολεοδομία για να κηρύξει αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ανεγερθήκαν χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου (πριν την έκδοση της έκθεσης αυτοψίας), προκειμένου να μεριμνήσει για την έκδοση εκ των υστέρων οικοδομικής άδειας.
Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο κ. Κ. Μανουδάκος, εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας κ. Ν. Ρόζος) έκρινε νόμιμη έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου σε ακίνητο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης - Σουνίου στο ύψος των Καλυβίων, χαρακτηρίζοντας ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες προσθήκες και επεμβάσεις σε παλαιά κατοικία, ενώ παράλληλα επέβαλε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι δεν είναι νόμιμη η διαδικασία την οποία ακολούθησε η Πολεοδομία, καθώς έπρεπε προηγουμένως (δηλαδή πριν την έκθεση αυτοψίας) να την είχε ειδοποιήσει και να τις είχε δοθεί προθεσμία τεσσάρων μηνών προκειμένου να εκδώσει οικοδομική άδεια.