Συνολικά 5,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπράξει ο ΟΣΕ έως το 2016 από την εκποίηση άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι εν λόγω εκποιήσεις πραγματοποιούνται με ανοιχτούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και έχουν στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του και του κοινωνικού συνόλου.

Το 2014, ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις του 2013 και υπεγράφησαν 14 νέες, με τις οποίες εκποιήθηκαν 196 άχρηστα σιδηροδρομικά οχήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (μετρικής γραμμής) και 16.000 τόνοι περίπου άχρηστου σιδηροδρομικού μη τροχαίου υλικού, προϋπολογιζόμενης συμβατικής αξίας 5.714.700 ευρώ περίπου.

Έναντι του αυτού ποσού, το 2014 εισπράχθηκαν 736.512 ευρώ, το 2015 εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 2.800.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις θα ολοκληρωθούν εντός του 2016.

Τέλος, νέες εκποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και το 2015 μετά την κρίση ως άχρηστου του σιδηροδρομικού τροχαίου ή μη υλικού.

TAGS