Στη δέσμευση φορτίου σογιάλευρου (πρώτη ύλη ζωοτροφών) συνολικού βάρους 50.000 κιλών, προέλευσης Ισραήλ, προχώρησαν οι επόπτες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του Ε΄Τελωνείου του Πειραιά, δεσμεύθηκαν 2.000 σακιά με συμπύκνωμα πρωτεϊνών σπερμάτων σόγιας, συνολικού βάρους 50.000 κιλών, προέλευσης Ισραήλ, λόγω ελλιπούς σήμανσης επί της συσκευασίας.

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, παραμένει επίσημα δεσμευμένο και η περαιτέρω τύχη του θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.