Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας, ιδίως στα Δημόσια σχολεία, δεν αποκτούν επαρκείς γνώσεις σε οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα έρευνας που θα παρουσιαστεί σε Ημερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή 6 Μάιου το Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως εταίρος στο Ευρωπαϊκού Προγράμματος "European Financial Education Partnership-EFEP". Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την προκαταρκτική ανάλυση των ευρημάτων για την Ελλάδα, που θα αποτελέσει την βάση για την σύνταξη της "Εθνικής Έκθεσης" για το θέμα, είναι ότι και όταν ακόμα γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν στους μαθητές γνώσεις για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα αυτό γίνεται με τρόπο αναποτελεσματικό.

Επίσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα ανεπάρκειας εκπαιδευτικού υλικού καθώς και έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων και εμπνευσμένων εκπαιδευτικών και δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες που έχουν επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του τρόπου εφαρμογής τους στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Τα σχετικά θέματα θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα, θα συσχετιστούν με αντίστοιχα ευρήματα από έρευνες σε άλλες χώρες, με στόχο τον όσο το δυνατόν καλύτερο σχεδιασμό παρεμβάσεων, με νέο καινοτομικό εκπαιδευτικό υλικό, για χρήση και σε ελληνικά σχολεία.

Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "European Financial Education Partnership-EFEP"-που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πειραιά από κοινού με άλλους φορείς από 4 ακόμα χώρες της ΕΕ- είναι να κινητοποιήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπαιδευτές και συλλογικά όργανα από τον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την προώθηση της οικονομικής εκπαίδευσης σε μαθητές σχολείων με την καθιέρωση άμεσης επαφής σχολείων με την αγορά εργασίας.

Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος εντάσσεται ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης στους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική αυτοδιαχείριση, τη ίδρυση επιχειρήσεων, τον συνετό δανεισμό και τον εντοπισμό ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.efep-project.eu Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 στις 10 το πρωί στο Ξενοδοχείο Electra Palace. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο τηλέφωνο 210-4142616.