ΕΛΛΑΔΑ

ΙΚΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε οφειλέτες λόγω διακανονισμού

Δημοσίευση 2 Μαΐου 2011, 11:22 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
ΙΚΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε οφειλέτες λόγω διακανονισμού
Facebook Twitter Whatsapp
Την αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες του ΙΚΑ οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 του ν. 3943/2011, ζητεί από τα Υποκαταστήματα, με την υπ αρ. Ε33/136 29/4/2011 εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Την αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες του ΙΚΑ οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 του ν. 3943/2011, ζητεί από τα Υποκαταστήματα, με την υπ αρ. Ε33/136 29/4/2011 εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3943/2011 μπορούν να ενταχθούν όσοι οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010.

Για όσους εντάσσονται σε διακανονισμό ή σε ρύθμιση προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Στους οφειλέτες οι οποίοι τηρούν τους όρους διακανονισμού χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (σε ποσό ή ποσοστό).

Όσοι δεν ενταχθούν στη ρύθμιση αντιμετωπίζουν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος τους, όπως οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, "για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε διακανονισμό ή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά νόμο υπευθύνων τους, καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους".