Υπέρ της θεσμοθέτησης των συλλογικών αποζημιώσεων για τους καταναλωτές, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο κι από τις χώρες μέλη της ΕΕ, τάχθηκαν όσοι πολίτες συμμετείχαν σε διαδικτυακή έρευνα Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), στην οποία συμμετείχαν 392 άτομα.

    Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστώσει το εάν οι καταναλωτές πιστεύουν πως χρειάζονται το συγκεκριμένο εργαλείο, καθώς και αν θα το χρησιμοποιήσουν, εφόσον βέβαια θεσμοθετηθεί. Συγκεκριμένα, το 96,30% όσων συμμετείχαν απάντησε ότι θα συμμετείχε σε μια συλλογική προσφυγή μέσω μιας Ένωσης Καταναλωτών, ώστε να αποζημιωθούν από κάποια επιχείρηση.

    Επιπλέον, ποσοστό 78,40% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δε θα προσέφευγαν μόνοι τους στα δικαστήρια προκειμένου να αποζημιωθούν από βλάβη που υπέστησαν και το 17,90% απάντησε ότι πιθανόν να κινούσαν και μόνοι τους τη διαδικασία. Στον αντίποδα, μόλις το 3,70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δε θα συμμετείχαν σε μια συλλογική προσφυγή.

    Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, η έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη θεσμοθέτησης των συλλογικών αποζημιώσεων των καταναλωτών και για το λογο αυτό, το Κέντρο απέστειλε τα στοιχεία που συγκέντρωσε στην ΕΕ, με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης που ξεκίνησε για το συγκεκριμένο θέμα.
TAGS