Συνάντηση με την ΕΣΕΕ είχε ο υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης.

Το προεδρείο της Συνομοσπονδίας πρότεινε τη δημιουργία τριών ταμείων, διαμέσου ενοποιήσεων.

Τα ταμεία θα αφορούν σε ένα ενιαίο για όλους τους μισθωτούς, ένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ένα για τους αγρότες. Επίσης πρότεινε την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης για την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης παρέδωσε στον αναπληρωτή υπουργό υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του ΟΑΕΕ και εκτίθενται οι βασικές θέσεις της ΕΣΕΕ σε θέματα ασφάλισης και υγείας. Μαζί με το υπόμνημα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ παρέδωσε προς τον υπουργό και σχέδιο τροπολογίας με την εισηγητική της έκθεση για την κεφαλαιοποίηση των οφειλών των ασφαλισμένων.